پروفایل مهدی قاسمی

مهدی قاسمی مهندس عمران
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده هرمزگان

.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید